Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Informacja dla rolników w sprawie obowiązku zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ubojów zwierząt gospodarskich na użytek własny

Wymagania weterynaryjne przyprodukcji mięsa przeznaczonegona użytek własny

 

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W celu produkcji mięsa dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan.

Co najmniej na 48 godzin przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany:

1) na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt,                             

2) w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane - podmiot prowadzący to gospodarstwo - informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.

 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie na rynek mięsa przeznaczonego na użytek własny i żywności zawierającej takie mięso.

 

Koszt badania:

W przypadku pozyskiwania mięsa na użytek własny, zarówno pochodzącego z uboju, jak i z poddanych odstrzałowi zwierząt łownych Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie nie pobiera opłaty za samo przeprowadzenie badania mięsa lub tuszy na obecność włośni.

Badanie w stacji wytrawiania odbywa się w poniedziałki, środy i piątki.

 

Lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na terenie powiatu człuchowskiego

 

Lp. Obszar działania Nazwisko, imię
Urzędowego Lekarza Weterynarii
Adres telefon kom./ stacj.
         
1 Człuchów Drezner Marek Człuchów, ul. Szczecińska 17 604057668 / (59)-8343317
2 Człuchów Sosnowski Andrzej Człuchów, ul. Szczecińska 17 694455771 / (59)-8343317
3 Człuchów Spieszny Józef Człuchów, ul. Sienkiewicza 1m 502325905 /(59)- 8343602
4 Debrzno Wachulik Michał Debrzno, ul. Królewska 12 506029640 / -
5 Przechlewo Szumski Marek Przechlewo, ul. Dworcowa 27/1 606814987 / (59)-8334339
6 Przechlewo Matysik Maciej Przechlewo, ul. Dworcowa 27/1 883342341 / -
7 Rzeczenica Przygodzki Adam Rzeczenica , ul. Leśna 17 660411455 / (59)-8331716

 

Pracownia badania mięsa na obecność włośni nr U-04

ul. Szczecińska 17, Człuchów

tel. 59 / 834 11 22