Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Odstrzał sanitarny

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie informuje, iż na podstawie dotychczasowych doświadczeń w organizacji nadzoru nad pozyskiwanymi dzikami poniżej przedstawiono rozwiązania do przyjęcia na 2023r.:

  1. Utrzymanie dokumentacji wymienionej w dotychczasowych rozporządzeniach Wojewody tj.:

a)      Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących dzika odstrzelonego w ramach odstrzału sanitarnego dla każdego odstrzelonego dzika,

b)      Tabelę z zestawieniem wykonania odstrzału,

c)      Imienne upoważnienia dla myśliwych do wykonania odstrzału sanitarnego w danym obwodzie łowieckim, wydane przez łowczego lub nadleśniczego,

d)      Rejestr wydanych upoważnień do odstrzału sanitarnego dzików

e)      W przypadku dzików, których tusze poddane zostały utylizacji, kopie faktur z zakładu utylizacyjnego poświadczające utylizację tych tusz dołączone do zestawień miesięcznych z wykonanego odstrzału sanitarnego,

f)       W przypadku odstrzelonego dzika, którego tusza została przeznaczona do produkcji mięsa na użytek własny, kopię zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu poubojowym mięsa, w wyniku którego uznano je za zdatne do spożycia przez ludzi,

g)      Dokumentacja fotograficzna odstrzelonych dzików,

h)      Faktura za wykonany odstrzał.

 

  1. Utrzymanie znakowania wszystkich dzików plombą wydawaną przez PLW w zakresie nadzoru nad działaniami zmierzającymi do redukcji populacji dzika (zasada, ile plomb tyle dzików)

  2. Równoległe stosowanie wersji elektronicznej oraz tradycyjnego dokumentu dochodzenia epizootycznego do czasu 100% gwarancji funkcjonowania systemu ZIPOD

  3. Utrzymanie zdjęć dla odstrzałów sanitarnych na obszarach wolnych w celu dokumentowania płci do rozliczeń finansowych

  4. Ustalenie terminu składania rozliczeń finansowych (faktur) wraz z dokumentacją w cyklu miesięcznym do 8 dnia następnego miesiąca.

  5. Ustalenie na 19.01.2024r. granicznej daty do rozliczenia za dziki strzelone w grudniu