Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

  • Drukuj

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych

Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:
· Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:
- znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
- obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego – skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się), do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,

· Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki, Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

· Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,

· Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,

· Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,

· Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,

· Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

 Lista osób , które otrzymały wyznaczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Człuchowie na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w rok 2017

1.Edyta Michalik
2.Piotr Cybulski
3.Jan Królczyk
4.Marcin Przyłęcki
5.Adam Przygodzki
6.Andrzej Wilczyński
7.Henryk Mielewczyk
8.Andrzej Kotwicz-Gilewski
9.Andrzej Sosnowski
10.Jerzy Ojdana
11.Marek Drezner
12.Andrzej Rojek
13.Maciej Matysik
14.Zdzisław Owczarek
15.Józef Spieszny
16.Marcin Jaworski
17.Stanisław Sarota
18.Piotr Aleksandrowski
19.Mirosław Kassner
20.Krzysztof Chrobociński
21.Michał Wachulik
22.Andrzej Holeniewski
23.Marek Szumski
24.Arkadiusz Nowacki
25.Jarosław Rolbiecki
26.Anna Stankowska- Spieszna
27.Renata Krzyżanowska
28.Andrzej Krzyżanowski
29.Piotr Talaga
30.Eugeniusz Foerster
31.Andrzej Grabowski
32.Bartosz Michnowski
33.Jakub Ordyński
34.Izabela Bator
35.Jan Schatlack

Człuchów dnia 9 grudnia 2016 r.