Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

RODO w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Człuchowie

RODO w Powiatowym  Inspektoracie Weterynarii w Człuchowie

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii   w Człuchowie jest Powiatowy  Lekarz Weterynarii, ul. Szczecińska 17, 77-300 Człuchów.

Inspektor ochrony danych osobowych

 

W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych :

- przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

- telefonicznie (58) 300-39-61,

- listownie na adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk

Podstawa i cel przetwarzania danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.; dalej jako: u.i.w.) określająca prawa i obowiązki pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych do wykonywania zadań i czynności w zakresie urzędowej kontroli weterynaryjnej.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO        i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda- do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Podmiotom współpracującym z PIW Człuchów w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi:

-teleinformatyczne

-Prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia

-kurierskie, pocztowe

-związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, będzie przetwarzać państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, realizując obowiązki prawne nałożone na inspekcje. W szczególności imiona, nazwisko nr PESEL, data urodzenia, dres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail,telefon).

W zależności od podstaw przetwarzania danych, w tym udzielonej zgody, przetwarzamy państwa dane osobowe w następujących celach:

 

Cel

Wyjaśnienie

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych

Należyte wykonanie obowiązków prawnych inspekcji. W związku z potrzebą ustalenia tożsamości osób w stosunku do których prowadzone są czynności.

Wszelkie czynności związane z realizacją zadań ustawowych Inspekcji.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służbowej WIW.

Niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie właściwego toku postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. b)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje.

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku zbierania zgody wskazującej odrębny cel przetwarzania.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. a)

Do czasu wycofania udzielanych zgód

Pozostałe cele realizowane w ramach  uzasadnionego interesu administratora

-zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

-wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne

-kontekst w którym zebrano dane osobowe w szczególności relacje między osobami, których dane dotyczą administratorem

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. f)

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WIW Gdańsk.

Realizacja obowiązków podatkowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych.

Rozporządzenie art. 6 ust 1 lit. c)

Do czasu prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Inspekcje

 

Przekazywanie danych poza Unie Europejską.

Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparci o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje europejską.

 

Profilowanie

PIW Człuchów nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym służących do tzw. profilowania.

Uprawnienia osób których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie , posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia                      27 kwietnia 2016 r.;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo,                       iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.